среда, 6 августа 2014 г.

ЕКОНОМІСТ

Економіст досліджує такі засоби, як земля, робоча сила, сировина та гроші з метою їх економнішого використовування.


В обов'язки економіста входить аналіз доходів, що отримують від використання товарів і послуг порівняно з витратами, який називається аналізом окупності. Для цього необхідно проводити дослідження, збирати й аналізувати дані, стежити за трендами або напрямами економіки і робити це на підставі прогнозів на майбутнє.
  Вимоги до індивідуальних особливостей спеціаліста

  Однією з умов роботи економіста є математична кмітливість та вміння застосовувати математичні моделі для пояснення реального життя. Для цього потрібні хороші аналітичні здібності, а також неупередженість – вміння оцінювати різні ситуації незалежно від результатів.

  Вимоги до професійної підготовки. 

  Економіст повинен знати:
  • спеціальну літературу з тематики досліджень і розробок;
  • досягнення науки і техніки у відповідній галузі знань;
  • методи проведення досліджень, розробок і експериментальних робіт;
  • планування й організацію наукових досліджень і розробок, методи визначення їх економічної ефективності;
  • порядок оформлення науково-технічної документації;
  • порядок розробки перспективних і річних планів роботи;
  • методи обліку і аналізу результатів роботи підрозділів установи (організації);
  • економіку, організацію праці і виробництва, основи трудового законодавства.
  Сферами досліджень економіста є такі поняття, як інфляція, витрати на енергію, безробіття, ціни, імпорт тощо. Більшість економістів зосереджуються у своїй роботі на практичному впровадженні своїх досліджень у певних сферах. Економісти-теоретики займаються створенням теорій для опису процесів, що відбуваються в економіці, або поясненням впливу політичних рішень на економіку. Для цього вони використовують складні математичні моделі і статичну обробку даних. В обов'язки більшості економістів входить складання звітів, де результати складних досліджень передаються звичайною мовою.

  Джерело: Подорож у світ професій. Випуск третій // Позакласний час. – 2010. – №11. – С. 81.
    Фото: http://ua-ekonomist.com/176-strukturirovanie-biznesa-trebuet-rashodov-no-oni-absolyutno-opravdyvayut-sebya.html

  Комментариев нет: