четверг, 24 июля 2014 г.

ЕКОЛОГ

Професія «еколог» з'явилася не так давно і у зв'язку з погіршенням екологічної ситуації відразу стала престижною і потрібною.


Екологи – це ті спеціалісти, які намагаються пояснити, чому висихають річки, гине риба або влітку випадає сніг. Вони вивчають стан води, землі, повітря, вплив промислових відходів на рослини, тварини та людину. Спеціалісти вивчають наслідки запуску космічних ракет, контролюють діяльність шкідливих виробництв, стежать за утилізацією радіоактивних відходів.

  Екологи з'ясовують причини природних катаклізмів і розробляють шляхи найменшого впливу людей на природу.

  Вимоги до індивідуальних особливостей спеціаліста
  • аналітичне мислення;
  • спостережливість;
  • організованість і внутрішня дисципліна;
  • цивільна сміливість;
  • довготривала структурована пам'ять.
    Вимоги до професійної підготовки. 

    Вибираючи для себе професію «інженер-еколог із захисту довкілля», варто підготуватися до поглибленого вивчення таких наук, як хімія, фізика, біологія, а надалі займатися математичними вимірами і розрахунками, наприклад, потоків стічних вод на замовлення промислових підприємств.
    Спектр занять спеціалістів-екологів дуже широкий і визначається ринковим попитом: поводження з відходами, проектування, екологічний аудит і консалтинг, лабораторні і польові дослідження, контроль і моніторинг екологічного стану середовища, розробка прикладних екологічних програм, створення програмного забезпечення, виробництво екологічного обладнання.


    Екологу можуть доручити провести екологічну експертизу діючих підприємств, зробити грамотні еколого-економічні розрахунки, підвищити ефективність використання очисних споруд, погоджувати документи, що обґрунтовують той або інший проект, і отримати екологічний сертифікат на продукцію.

    Судячи з досвіду розвинених країн, професія еколога має блискучі перспективи. Саме їм доведеться захищати і розвивати цивілізацію, забезпечити розумне і бережливе ставлення до флори і фауни нашої планети.

    Джерело: Подорож у світ професій. Випуск третій // Позакласний час. – 2010. – №11. – С. 80.
         Фото: http://prof.osvita.org.ua/uk/portrait/ecologist.html

    Комментариев нет: